Hiidenmaa

Takana muutama elämäni onnel­li­sim­mista päivistä. Usko­ma­tonta, että siitä on kohta viikko kun lähdin, unohdin passini kerran ja melkein myöhäs­tyin lautasta, jolla olimme Audite-poru­kalla aloit­ta­massa matkaa Hiiden­maalle. Sekin on usko­ma­tonta, että kun Tallinna oli sinne saapues­samme tulvan vallassa ja Helsin­gissä palat­tuamme kaato­sade, Hiiden­maalla, Kalanan pienessä kylässä, paistoi kaik­kina päivinä aurinko.

Lisää vain sisältö

Kaikki tähä­nas­tiset kokei­luni kirjoittaa ikioma koti­sivu on lopulta lannis­tanut jonki­nas­teinen epäsuhta HTML-taito­jeni ja sivun ulkoa­sulle aset­ta­mieni vaati­musten välillä. Into uuteen yrityk­seen leimahti tutus­tut­tuani aarre­ait­taan nimeltä OSWD (Open Source Web Design), jossa on tarjolla sadoit­tain vapaasti ladat­tavia, toinen tois­taan tyylik­käämpiä sivutemp­laatteja. Käytössä olevasta kiitokset crap­nas­tylle.