Interlingual homography

Homo­graphs are words of iden­tical appea­rance but of diffe­rent meaning and etymo­logy. Bear, the verb, and bear, the animal, are examples of English homo­graphs, while kuusi, the number six, and kuusi, the spruce, are often-cited Finnish ones. The words listed below are homo­graphs across these two languages. The trans­la­tions here are minimal; many of the words have other meanings in one or both languages, which the Wiktio­nary articles linked to will detail.

Jatka artik­ke­liin Inter­lin­gual homo­graphy

homo­graph trans­la­tion into English trans­la­tion into Finnish
peloton fear­less pääjoukko (kilpa­pyö­räi­lyssä)
pimento dark­ness kirsik­ka­paprika
helmet pearls kypärä
manner conti­nent tapa
marina grumble vene­sa­tama
murein tende­rest mureiini
pellet clowns pelletti
peruke (fishing) leader peruukki
rabbit rabbis kani
tanner ground parkit­sija
turbot turboc­har­gers piik­ki­kam­pela
vinous oblique­ness viini­mäinen

Päättömiä yhdyssanoja

Suomen kielen yhdys­sa­noista ovat oppiaine, alkuaine, onki­mato ja ihomato ainoita, joiden alkuun ja loppuun kirjain lisää­mällä syntyy toisia sanoja samassa luvussa ja sijassa. Alku ja loppu sanoista alakuu, alamaa ja ovisuu pois­ta­malla käy samoin, ja jos myös eris­nimet salli­taan, lista pitenee ainakin sanoilla alaosa, peliasu ja Thaimaa.

Siniset šortsit ovat Thaimaan -peliasun alaosa.
Siniset šortsit ovat Thai­maan sepak takraw -peliasun alaosa. 📷 Yan Yan (Xinhua)

Anagrammi plus yksi

Anagrammi plus yksi on Kirppu-risti­koihin keksitty tehtävä, jossa viisi 4–8-kirjaimista ratkai­susanaa päätel­lään niukoista vihjeis­tään niin, että peräk­käi­sistä sanoista seuraavan on aina koos­tut­tava edel­lisen kirjai­mista sekä yhdestä uudesta. Hävyt­tömän pitkien sanojen suomessa tuol­lainen viiden sarja ei suin­kaan ole pisin mahdol­linen, mutta mitä pitem­mäksi ketju kasvaa, sitä vaikeam­maksi kirjainten sekoit­telu käy sekä ratko­jalle että laati­jalle ja sitä luul­ta­vam­maksi, että ainakin jotkut sanoista muis­tut­tavat liiaksi toisiaan.

Alla ovat vihjeet pisim­pään tähän mennessä löytä­määni anagrammi plus yksi -ketjuun, jossa kaikki ratkai­susanat ovat riit­tävän uniik­keja ja ristik­ko­kel­poisia eli kaik­kien tuntemia, perus­muo­toisia nomi­neja tai verbejä. Numero sulkeissa on kirjainten määrä. Oikeita vastauksia ei ole pakko keksiä pituus­jär­jes­tyk­sessä, hyppiäkin saa. Jokai­selle sellaisen ensin kerto­valle tarjoan tuutin tai tuopin!

1. melko varmasti mies (3)
2. sen setä teurastaa (4)
3. tolpalta tavoi­tettu (5)
4. nyrpeiden nakke­lemia (6)
5. jänönkin pant­taa­minen (7)
6. päämajan upsee­reista (8)
7. tyyny poskea vasten (9)
8. hukkuvan pienin murhe (10)
9. eivät auta loukusta (11)
10. Iranin pohjois­naa­puri (12)
11. kuuluu Sylvian häkistä (13)
12. kään­tä­misiä suku­kie­lelle (14)
13. kasvaa satoja prosent­teja (15)
14. vilk­kainta kasvu­kes­kuk­sissa (16)

Lisätty 17. 9. 2017: oikeat vastaukset löytyvät alku­pe­räisen julkaisun kommen­teista.