Ah, riistan makua

thaimaankaurisThai­maan­kauris (Rucervus schom­burgki, aiem­malta suomen­kie­li­seltä nimel­tään scom­bur­gin­hirvi) oli kaak­koi­saa­sia­lainen hirvie­läin, joka metsäs­tet­tiin suku­puut­toon 1930-luvulla. Chao Phrayan joki­ta­san­golla Thai­maassa eläneen lajin kuvasi tieteelle Edward Blyth 1863, ja sen tiet­tä­västi viimeinen yksilö kuoli eläin­tar­hassa vuonna 1938. Vuonna 1991 Laosista löydet­tyjen sarvien perus­teella lajin arvel­laan kuitenkin saat­ta­neen säilyä.

Schomburgk's deer - Wiki­pedia, the free encyclo­pedia (9. 5. 2013 julkaistu versio)

sahramitukaani
Cláudio Dias Timm | CC BY-NC-SA 2.0
Sahra­mi­tu­kaani (Ptero­glossus bail­loni) on Brasi­lian rannik­ko­sa­de­metsän lintu­laji, joka nimes­tään huoli­matta ei kuulu tukaa­nien vaan araka­rien sukuun tikka­lin­tujen lahkossa. Sen höyhen­peit­teen väri vaih­telee sahra­min­kel­tai­sesta olii­vin­vih­reään. Yläperä ja kook­kaan nokan tyvi ovat punaiset. Uhana­lai­suu­del­taan sahra­mi­tu­kaani on ympä­ris­tö­jär­jestö Bird­Life Inter­na­tio­nalin silmäl­lä­pi­det­tä­vien (NT, Near Threa­tened) lajien listalla.

Saffron Toucanet - Wiki­pedia, the free encyclo­pedia (12. 12. 2013 julkaistu versio)

S     sana            a1
1.00  SAHRAMITUKAANI  THAIMAANKAURIS

Ansa-anagram­mi­sa­nasto | Reema (20. 12. 2013 julkaistu versio)

Independence day calendar

Here’s a little Christmas treat for anyone into geography trivia: a calendar of inde­pen­dence anni­ver­sa­ries from around the world. Help your­self to a copy and impress your friends with the useless­ness of things you remember with seemingly no effort.

I copied all the dates and desc­rip­tions from the List of national inde­pen­dence days on Wiki­pedia and simply refor­matted the data into an iCalendar file. If you spot errors or omis­sions, please cont­ri­bute to the original article: I have it on my watch­list.

You can leech on the file I’ve uploaded, but note that it’s slow, read-only, and will one day go offline without a warning. The other option is to down­load the .ics, import it to your calendar app of choice and edit it as you wish. I make no copy­right claims.

A Finnish version without the expla­na­tory desc­rip­tion texts is also avai­lable.

Hypätä aikansa yli

että kukaan ei voi hypätä aikansa yli

”Reema (lauseen remaat­tinen osa) on lauseen sana­jär­jes­tystä ja infor­maa­tio­ra­ken­netta koskeva termi, joka tarkoittaa lauseen varsi­nai­sena uuti­sena esitettyä osaa.”

Sonja Tirk­konen-Condit: Makro­te­ma­tiikka asia­tekstin arvioin­ti­kri­tee­rinä (1982). Suomen sovel­tavan kieli­tie­teen yhdistys AFinLA ry:n julkaisu no 33.
Ison suomen kieliopin verk­ko­versio (2008). Koti­maisten kielten tutki­mus­kes­kuksen verk­ko­jul­kai­suja 5.