Tilinpäätös

Jan­ne Uusi­ta­lo Group Oyj on jul­kais­sut vii­me vuo­den tu­lok­sen­sa, joka ana­lyy­tik­ko­jen mu­kaan on jon­kin ver­ran en­na­koi­tua pa­rem­pi. Kol­man­nen vuo­si­nel­jän­nek­sen jäl­keen ras­kaas­ti tap­piol­li­nen tu­los kään­tyi lop­pu­vuon­na nousuun, jota sii­vit­ti­vät pait­si in­ves­toin­tien su­pis­ta­mi­nen myös yh­tiön saa­mat ve­ro­hel­po­tuk­set. Tu­los ra­hoi­tuse­rien jäl­keen jäi sil­ti 856,64 eu­roa pak­ka­sen puo­lel­le. Kon­ser­nin ko­ko­nais­lii­ke­vaih­to oli ku­lu­nee­na vuon­na 11758,07 eu­roa, jos­ta val­tion tuen osuus oli noin 30,4 prosenttia.

me­not 12614,71 € tu­lot 11758,07 €
vuo­kra 2778,00 € ris­ti­kot 3940,38 €
mat­kat 2039,59 € opin­to­tu­ki 3574,19 €
tek­niik­ka¹ 1938,57 € pa­lau­tus² 3200,86 €
ruo­ka 1742,28 € muu tulo 1042,64 €
muu meno 1496,27 € ²lai­no­jen ta­kai­sin­mak­su, ta­kuu­vuo­krien pa­lau­tus, veronpalautus
lai­na 1460,00 €
kä­teis­nos­tot 1160,00 €
¹säh­kö­pia­non osuus noin 63 pro­sent­tia tek­nii­kan menoista

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *