Nike Air Max

MM-ki­so­jen jäl­keen toi­set­kin Beas­ti­ni oli­vat jo niin ha­jal­la, että pää­tin heit­tää sekä ne että en­sim­mäi­sen, vie­lä ku­lah­ta­neem­man pa­rin, ros­kiin. Sa­mal­la pää­tin, et­ten enää kol­mat­ta ker­taa mak­sa 109 eu­roa ken­gis­tä, jot­ka ei­vät kes­tä käyt­töä. Lo­ve­gu­nit kä­vi­vät taas ker­ran mie­les­sä­ni, mai­net­taan pas­kem­mat Nde­struk­tit jopa ja­lois­sa­ni, mut­ta tois­sa päi­vä­nä löy­sin vii­mein Alek­san­te­rin­ka­dun In­ters­por­tis­ta et­si­mä­ni: Ni­ken Air Maxit, joi­den ta­pai­sil­la mm. Flo pe­laa, kam­pan­ja­hin­taan 49,90 eu­roa! Saa näh­dä, in­nos­tun­ko vie­lä mo­daa­maan tuo­ta si­sä­syr­jää, joka ei ehkä kui­ten­kaan ai­van Beas­tin ve­roi­nen ole.