Hypätä aikansa yli

että kukaan ei voi hypätä aikansa yli

”Reema (lauseen remaat­tinen osa) on lauseen sana­jär­jes­tystä ja infor­maa­tio­ra­ken­netta koskeva termi, joka tarkoittaa lauseen varsi­nai­sena uuti­sena esitettyä osaa.”

Sonja Tirk­konen-Condit: Makro­te­ma­tiikka asia­tekstin arvioin­ti­kri­tee­rinä (1982). Suomen sovel­tavan kieli­tie­teen yhdistys AFinLA ry:n julkaisu no 33.
Ison suomen kieliopin verk­ko­versio (2008). Koti­maisten kielten tutki­mus­kes­kuksen verk­ko­jul­kai­suja 5.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *