To look as at a street

Onko ”pa­rem­pi kat­soa kuin ka­tua” fraa­sin ”bet­ter safe than sor­ry” vas­ti­ne vai vas­ta­koh­ta? Kat­soa har­ki­ten etu­kä­teen, et­tei tar­vit­se ka­tua vir­het­tä, vai ko­keil­la roh­keas­ti ja kat­soa mi­ten käy, et­tei tar­vit­se ka­tua sitä, et­tei yrit­tä­nyt? Var­mas­sa vara pa­rem­pi vai sy­teen tai saveen?

100 päivää

Pais­toin mu­nak­kaan pa­ke­tin mu­kaan 16. jou­lu­kuu­ta 2019 par­haat päi­vän­sä näh­neis­tä mu­nis­ta. Sata seu­raa­vaa jää­kaa­pis­sa ei ollu vai­kut­ta­nu nii­hin mi­ten­kään. (Tai mis­täs tiiän min­kä sfää­rin ku­li­naa­ri­sia unel­mia ne vie­lä ad­ven­tin ai­kaan oli.)