Aikaa sitten

Jos­kus öi­sin minä mie­tin jo muuta,
ai­van kuin en edes muis­tais sua enää.
Ehkä jo­na­kin aa­mu­na sel­ke­nee sää,
ja kun he­rään on muis­to­si poissa.

Jos voi­sin minä toi­pui­sin kyllä,
si­nun ot­tees­tas va­paa jo oisin.
Jos vain voi­sin minä eläi­sin toisin
ja sa­noi­sin pääs­see­ni si­nus­ta jo ai­kaa sitten. 

(Edu Ket­tu­nen: Ai­kaa sit­ten)

Ah, riistan makua

thaimaankaurisThai­maan­kau­ris (Rucer­vus schom­burg­ki, ai­em­mal­ta suo­men­kie­li­sel­tä ni­mel­tään scom­bur­gin­hir­vi) oli kaak­koi­saa­sia­lai­nen hir­vie­läin, joka met­säs­tet­tiin su­ku­puut­toon 1930-lu­vul­la. Chao Ph­ray­an jo­ki­ta­san­gol­la Thai­maas­sa elä­neen la­jin ku­va­si tie­teel­le Edward Blyth 1863, ja sen tiet­tä­väs­ti vii­mei­nen yk­si­lö kuo­li eläin­tar­has­sa vuon­na 1938. Vuon­na 1991 Lao­sis­ta löy­det­ty­jen sar­vien pe­rus­teel­la la­jin ar­vel­laan kui­ten­kin saat­ta­neen säilyä.

Schomburgk's deer - Wi­ki­pe­dia, the free encyclo­pe­dia (9. 5. 2013 jul­kais­tu ver­sio)

sahramitukaani
Cláu­dio Dias Timm | CC BY-NC-SA 2.0
Sah­ra­mi­tu­kaa­ni (Pte­ro­glos­sus bail­lo­ni) on Bra­si­lian ran­nik­ko­sa­de­met­sän lin­tu­la­ji, joka ni­mes­tään huo­li­mat­ta ei kuu­lu tu­kaa­nien vaan ara­ka­rien su­kuun tik­ka­lin­tu­jen lah­kos­sa. Sen höy­hen­peit­teen väri vaih­te­lee sah­ra­min­kel­tai­ses­ta olii­vin­vih­re­ään. Ylä­pe­rä ja kook­kaan no­kan tyvi ovat pu­nai­set. Uha­na­lai­suu­del­taan sah­ra­mi­tu­kaa­ni on ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö Bird­Li­fe In­ter­na­tio­na­lin sil­mäl­lä­pi­det­tä­vien (NT, Near Th­rea­te­ned) la­jien listalla.

Saffron Touca­net - Wi­ki­pe­dia, the free encyclo­pe­dia (12. 12. 2013 jul­kais­tu ver­sio)

S     sana            a1
1.00  SAHRAMITUKAANI  THAIMAANKAURIS

Ansa-ana­gram­mi­sa­nas­to | Ree­ma (20. 12. 2013 jul­kais­tu versio)

Hypätä aikansa yli

että kukaan ei voi hypätä aikansa yli

”Ree­ma (lauseen re­maat­ti­nen osa) on lauseen sa­na­jär­jes­tys­tä ja in­for­maa­tio­ra­ken­net­ta kos­ke­va ter­mi, joka tar­koit­taa lauseen var­si­nai­se­na uu­ti­se­na esi­tet­tyä osaa.”

Son­ja Tirk­ko­nen-Con­dit: Mak­ro­te­ma­tiik­ka asia­teks­tin ar­vioin­ti­kri­tee­ri­nä (1982). Suo­men so­vel­ta­van kie­li­tie­teen yh­dis­tys AFin­LA ry:n jul­kai­su no 33.
Ison suo­men kie­lio­pin verk­ko­ver­sio (2008). Ko­ti­mais­ten kiel­ten tut­ki­mus­kes­kuk­sen verk­ko­jul­kai­su­ja 5.