Nike Air Max

MM-ki­so­jen jäl­keen toi­set­kin Beas­ti­ni oli­vat jo niin ha­jal­la, että pää­tin heit­tää sekä ne että en­sim­mäi­sen, vie­lä ku­lah­ta­neem­man pa­rin, ros­kiin. Sa­mal­la pää­tin, et­ten enää kol­mat­ta ker­taa mak­sa 109 eu­roa ken­gis­tä, jot­ka ei­vät kes­tä käyt­töä. Lo­ve­gu­nit kä­vi­vät taas ker­ran mie­les­sä­ni, mai­net­taan pas­kem­mat Nde­struk­tit jopa ja­lois­sa­ni, mut­ta tois­sa päi­vä­nä löy­sin vii­mein Alek­san­te­rin­ka­dun In­ters­por­tis­ta et­si­mä­ni: Ni­ken Air Maxit, joi­den ta­pai­sil­la mm. Flo pe­laa, kam­pan­ja­hin­taan 49,90 eu­roa! Saa näh­dä, in­nos­tun­ko vie­lä mo­daa­maan tuo­ta si­sä­syr­jää, joka ei ehkä kui­ten­kaan ai­van Beas­tin ve­roi­nen ole.

2 kommenttia artikkeliin ”Nike Air Max”

  1. Voi kik­ke­li. Ek­syin tä­nään Itä­kes­kuk­sen Sta­diu­miin, ja ei­kö­hän siel­lä myy­ty Brooks Beas­te­ja hin­taan 59.90 €. Os­tet­ta­va ne oli, kun kävi vie­lä niin hyvä tuu­ri, että ai­noas­taan yksi pari kai­kis­ta ei ol­lut pe­lin kan­nal­ta huo­nom­paa, ka­pea­les­tis­tä (D) mal­lia, ja se sat­tui ole­maan juu­ri oi­ke­aa kokoa.

  2. Löy­sit Air maxit Suo­mes­ta! Olen et­si­nyt moi­sia tos­su­ja tu­lok­set­ta Suo­mes­ta. Lo­pult löy­sin Sak­sas­ta ja Rans­kas­ta ky­sei­siä tos­su­ja. Tun­tu­vat ole­van mel­ko suo­sit­tu­ja eten­kin Rans­kas­sa vaik­ka ovat­kin jo yli 10 vuot­ta van­ha malli.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *