Interlingual homography

Ho­mo­graphs are words of iden­tical ap­pea­rance but of dif­fe­rent mea­ning and ety­mo­lo­gy. Bear, the verb, and bear, the ani­mal, are examples of English ho­mo­graphs, whi­le kuusi, the num­ber six, and kuusi, the spruce, are of­ten-ci­ted Fin­nish ones. The words lis­ted be­low are ho­mo­graphs ac­ross the­se two lan­gua­ges. The trans­la­tions here are mi­ni­mal; many of the words have ot­her mea­nings in one or both lan­gua­ges, which the Wik­tio­na­ry ar­ticles lin­ked to will detail.

Jat­ka ar­tik­ke­liin In­ter­lin­gual homography

ho­mo­graph trans­la­tion into English trans­la­tion into Finnish
pe­lo­ton fear­less pää­jouk­ko (kil­pa­pyö­räi­lys­sä)
pi­men­to dark­ness kir­sik­ka­papri­ka
hel­met pearls ky­pä­rä
man­ner con­ti­nent tapa
ma­ri­na grumble ve­ne­sa­ta­ma
mu­rein ten­de­rest mu­reii­ni
pel­let clowns pel­let­ti
pe­ru­ke (fis­hing) leader pe­ruuk­ki
rab­bit rab­bis kani
tan­ner ground par­kit­si­ja
tur­bot tur­boc­har­gers piik­ki­kam­pe­la
vi­nous oblique­ness vii­ni­mäi­nen

Päättömiä yhdyssanoja

Suo­men kie­len yh­dys­sa­nois­ta ovat op­piai­ne, al­kuai­ne, on­ki­ma­to ja iho­ma­to ai­noi­ta, joi­den al­kuun ja lop­puun kir­jain li­sää­mäl­lä syn­tyy toi­sia sa­no­ja sa­mas­sa lu­vus­sa ja si­jas­sa. Alku ja lop­pu sa­nois­ta ala­kuu, ala­maa ja ovi­suu pois­ta­mal­la käy sa­moin, ja jos myös eris­ni­met sal­li­taan, lis­ta pi­te­nee ai­na­kin sa­noil­la alao­sa, pe­lia­su ja Thai­maa.

Siniset šortsit ovat Thaimaan -peliasun alaosa.
Si­ni­set šort­sit ovat Thai­maan se­pak ta­kraw -pe­lia­sun alao­sa. 📷 Yan Yan (Xin­hua)

Anagrammi plus yksi

Ana­gram­mi plus yksi on Kirp­pu-ris­ti­koi­hin kek­sit­ty teh­tä­vä, jos­sa vii­si 4–8-kirjaimista rat­kai­susa­naa pää­tel­lään niu­kois­ta vih­jeis­tään niin, että pe­räk­käi­sis­tä sa­nois­ta seu­raa­van on aina koos­tut­ta­va edel­li­sen kir­jai­mis­ta sekä yh­des­tä uu­des­ta. Hä­vyt­tö­män pit­kien sa­no­jen suo­mes­sa tuol­lai­nen vii­den sar­ja ei suin­kaan ole pi­sin mah­dol­li­nen, mut­ta mitä pi­tem­mäk­si ket­ju kas­vaa, sitä vai­keam­mak­si kir­jain­ten se­koit­te­lu käy sekä rat­ko­jal­le että laa­ti­jal­le ja sitä luul­ta­vam­mak­si, että ai­na­kin jot­kut sa­nois­ta muis­tut­ta­vat lii­ak­si toisiaan.

Alla ovat vih­jeet pi­sim­pään tä­hän men­nes­sä löy­tä­mää­ni ana­gram­mi plus yksi -ket­juun, jos­sa kaik­ki rat­kai­susa­nat ovat riit­tä­vän uniik­ke­ja ja ris­tik­ko­kel­poi­sia eli kaik­kien tun­te­mia, pe­rus­muo­toi­sia no­mi­ne­ja tai ver­be­jä. Nu­me­ro sul­keis­sa on kir­jain­ten mää­rä. Oi­kei­ta vas­tauk­sia ei ole pak­ko kek­siä pi­tuus­jär­jes­tyk­ses­sä, hyp­piä­kin saa. Jo­kai­sel­le sel­lai­sen en­sin ker­to­val­le tar­joan tuu­tin tai tuopin!

1. mel­ko var­mas­ti mies (3)
2. sen setä teu­ras­taa (4)
3. tol­pal­ta ta­voi­tet­tu (5)
4. nyr­pei­den nak­ke­le­mia (6)
5. jä­nön­kin pant­taa­mi­nen (7)
6. pää­ma­jan up­see­reis­ta (8)
7. tyy­ny pos­kea vas­ten (9)
8. huk­ku­van pie­nin mur­he (10)
9. ei­vät auta lou­kus­ta (11)
10. Ira­nin poh­jois­naa­pu­ri (12)
11. kuu­luu Syl­vian hä­kis­tä (13)
12. kään­tä­mi­siä su­ku­kie­lel­le (14)
13. kas­vaa sa­to­ja pro­sent­te­ja (15)
14. vilk­kain­ta kas­vu­kes­kuk­sis­sa (16)

Li­sät­ty 17. 9. 2017: oi­keat vas­tauk­set löy­ty­vät al­ku­pe­räi­sen jul­kai­sun kommenteista.

Aakkoselliset eläimet

Ke­sä­lo­mal­la on ai­kaa kes­kit­tyä olen­nai­seen: tu­lin las­kes­kel­leek­si, että Kie­li­toi­mis­ton sa­na­kir­jan yli sa­das­ta­tu­han­nes­ta ha­kusa­nas­ta vain 82:n kir­jai­met ovat aak­kos­jär­jes­tyk­ses­sä. Mie­le­tön­tä! Ja vei­ke­ää sat­tu­maa, että en­sim­mäi­nen tuol­lai­nen sana on ’aamu’ ja vii­mei­nen ’yö’. Mut­ta mit­kä kuusi seit­se­män eläin­tä mah­tu­vat nii­den vä­liin? Tar­joan jäts­kin jo­kai­ses­ta oi­keas­ta vastauksesta :)

Li­sät­ty 17. 9. 2017: oi­keat vas­tauk­set löy­ty­vät al­ku­pe­räi­sen jul­kai­sun kommenteista.

Aamu alkaa a:lla

Kie­li­toi­mis­ton sa­na­kir­jan no­mi­neis­ta ovat yk­si­kön no­mi­na­tii­vis­sa kir­jai­mis­tol­taan aakkosjärjestyksessä

 • aamu, aa­mu­yö, abi, ahjo, aho, aimo, ainu, ajo, ajo­puu, ajos, akku, almu, ammu, ampu, an­nos, apu, asu, dee­ku, degu, demo, ego, ehiö, ehjä, elo, emo, emu, emä, eno, epuu, ersä, erä, essu, etu, evä, fik­su, gnuu, hiil­los, hil­lo, himo, hip­pu, hitu, hop­pu, ikä, ilo, imu, isä, itu, itä, jää, jöö, kop­su, kor­su, koru, kuu, kyy, köö, lop­pu, lop­pu­yö, loru, luu, nor­su, puu, pyy, pää, suu, syy, sää, työ, vyö ja yö,

mo­ni­kon nominatiivissa

 • aal­to, abi, ahjo, aho, ajo, anto, demo, ego, elo, emo, eno, hiil­to, hil­lo, himo, ilo, into ja koko,

sekä ver­beis­tä A-in­fi­ni­tii­vin perusmuodossa

 • eh­tyä, ek­syä, el­pyä, elää, en­tää, es­tyä, es­tää, hiil­tyä, hiil­tää, hirt­tyä, hirt­tää, int­tää ja itää.

Suomen kielen palindromisanat

Kie­li­toi­mis­ton sa­na­kir­jan no­mi­neis­ta ovat yk­si­kön no­mi­na­tii­vis­sa pa­lindro­me­ja eli mo­lem­min päin samoja 

Candida albicans
Sam­mas on Can­di­da al­bicans ‑hii­va­sie­nen ai­heut­ta­ma, tart­tu­va suun li­ma­kal­vo­jen tu­leh­dus. 📷 Ja­mes Heilman
 • aja­ja,
 • ajat­ta­ja,
 • akka,
 • ala,
 • ele,
 • enne,
 • imaa­mi,
 • olo,
 • otto,
 • pop,
 • sa­das,
 • sam­mas,
 • suu­ruus,
 • sy­lys,
 • sy­ty­tys,
 • Gobio gobio
  Tö­röt kuu­lu­vat sär­ki­ka­lo­jen (Cypri­ni­dae) heimoon.
 • syöp­pöys,
 • utu,
 • yty,
 • ämmä ja
 • ässä,

mo­ni­kon nominatiivissa

 • tai­ka,
 • tak­ka,
 • tal­la,
 • tam­ma,
 • Echo Valley
  Echo Val­leyn (1954–2011) tosi isot tis­sit. 📷 Glenn Francis
 • tapa,
 • tar­ra,
 • tee,
 • tii,
 • tii­pii,
 • tii­vis,
 • tik­ki,
 • tili,
 • til­li,
 • tip­pi,
 • tir­ri,
 • tis­si,
 • tol­lo,
 • toto,
 • tou­ko,
 • tuk­ku,
 • tun­tu,
 • tur­ku,
 • tus­su,
 • tut­tu,
 • tyk­ky,
 • tyly,
 • tä­ry­jy­rä,
 • tönö ja
 • törö

sekä ver­beis­tä A-in­fi­ni­tii­vin pe­rus­muo­dos­sa au­tioi­tua.