Ylpeä

Tu­li­pa täs­tä po­jas­ta sit­te iso­na mies tai nai­nen, L tai G, B tai T, Q tai muu, #yl­peä tu­len sii­tä ole­maan aina. Eikä tuo­ta sen ka­ve­rus­ta­kaan, po­ro­koi­rao­le­tet­tua, ole tar­vi­nu vii­me päi­vi­nä hä­ve­tä tien pääl­lä niin ku en­nen. Jo kol­men to­kon jäl­keen au­toil­le räy­hää­mi­nen hih­nas­sa näyt­tää unoh­tu­neen kokonaan.

Pallerosta sorjaksi

Meiän kar­va­laps täyt­tää tä­nään vuo­jen! Muu­tos peh­mo­le­lu­pal­le­ros­ta sor­jak­si seu­ra­nei­dik­si on nä­kö­jään ollu ai­ka­moi­nen. Nak­ki­kak­kua syy­ään per­he­pii­ris­sä, mut­ta syn­ty­mä­päi­vä­haas­tat­te­lun muu­tok­sen tee­mas­ta voi kuun­nel­la Aree­nas­ta. Kii­tos vie­lä ker­ran @maria.jyrkas vi­sii­tis­tä Suvannossa!

Uitettu lintukoira

No, she hasn’t lear­ned how to take a sel­fie (yet). Mut­ta lin­tu­koi­ran el­kei­tä­pä esit­te­li en­sim­mäi­sen ker­ran tä­nään hauk­ku­mal­la pe­tä­jäs­tä kui­kuil­lut­ta uk­ko­teer­tä. Ka­na­lin­tu­ja on nä­ky­ny tänä syk­sy­nä niin pal­jon — Su­van­nos­sa jopa fa­saa­ne­ja — että oma­ki riis­ta­viet­ti on vä­hi­tel­len vi­ron­nu noin nel­jän­nes­vuo­si­sa­tai­ses­ta lepotilasta.