Todennäköisin sana

Voidaan tutkia myös eri äänteiden esiin­ty­mis­to­den­nä­köi­syyttä eri ympä­ris­töissä. Esimer­kiksi suomessa k on kaik­kein yleisin sana­nal­kuinen äänne […]. Edel­leen voidaan tutkia myös ns. seuraan­toja eli sitä, millä toden­nä­köi­syy­dellä tiettyä äännettä seuraa jokin toinen tietty äänne. Esimer­kiksi suomessa sana­nal­kuisen k:n jäljessä seuraa useim­miten a, tämän jäljessä tulee toden­nä­köi­simmin n ja tätä seuraa enim­mäk­seen i. Näin voitai­siin sanoa, että ’suomen toden­nä­köisin sana’ on kani.

Kaisa Häkkinen: Kieli­tie­teen perus­teet (1994). Suoma­laisen Kirjal­li­suuden Seura, Tieto­lipas 133.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *