Yamaha P-90

Sen jälkeen kun kaksi rote­vahkoa kulje­tus­liik­keen miestä nosti täys­kor­kean Hellas Helsingin syliinsä eräässä otanie­me­läi­sessä kaksiossa viime touko­kuussa, minulla ei muutamia kesän päiviä Lapissa lukuu­not­ta­matta ole ollut mahdol­li­suutta kunnol­li­seen harjoit­te­luun. Kun sitten toisi­naan olen sattu­malta päässyt samaan tilaan pianon kanssa, olen aina joutunut totea­maan muis­ta­vani yhä vähemmän teoksia ja hallit­se­vani käsiäni yhä huonommin.

Toinen syy miksi ajau­duin pohti­maan soit­timen hank­ki­mista oli se, että kuoro- ja kvar­tet­tis­tem­mojen laula­minen pelkän ääni­raudan varassa solua­sun­nossa, jonka seinät ovat paperia, ei ole niitä viih­tyi­simpiä keik­koja. Pyyk­ki­tu­pa­nikin on kirk­koa­kus­tii­kas­taan huoli­matta harjoi­tus­ti­laksi kolkko, eikä siel­lä­kään viitsi laulella kuin biisejä, jotka jo osaa. Viimeinen pisara, joka katkaisi kamelin selän, oli oivaltaa etten osaa sovittaa ilman instru­menttia.

Nyt piti enää päättää, millaisen sijoi­tuksen tekisin. Aloitin harhai­le­malla puoli­va­ka­vis­sani kirp­pu­to­reilla etsien mahdol­li­simman halpaa mutta surkeaa keyboardia eli kiip­paria, kuten sittemmin opin sitä kutsut­tavan. Löydet­tyäni nolla kävelin Helsingin Musiik­kiin, jossa koesoit­telin epämää­rä­tie­toi­sesti (määrä­tie­dot­to­masti) muutamia halvimpia sähkö­pia­noja. Palvelun puut­teessa jatkoin matkaa Fazerin musiik­ki­liik­kee­seen, jonka parempaa vali­koimaa testa­tessa kuluikin jo vähän enemmän aikaa. Aivan pois lähties­säni huomasin vielä yhden Yamahan, johon en ollut koskenut, ja kohta soitinkin ehkä koske­tuk­sel­taan parasta sähkö­pianoa ikinä.

Suoraa päätä en tieten­kään peliä lunas­tanut, vaan päätin ensin ottaa selvää miten tyyty­väisiä sen osta­neet ovat siihen olleet. Yleis­vai­ku­telma oli, että Yamaha pesee muut merkit mennen tullen ja että P-90 on hinta­luo­kas­saan paras, mutta huolet­ta­maan alkoi monen eri kirjoit­tajan mainit­sema ylimää­räinen metal­linen ylä-ääni tietyssä flyy­ge­li­re­kis­te­rissä. En ollut itse huomannut sitä, mutta kun maanan­taina menin uudes­taan kaup­paan ja tiesin mitä etsiä, tein saman havainnon: ylimää­räinen kiminä oli todella häirit­sevä muuta­missa äänissä h²:sta ylös­päin. Vaikka löysin pianosta taas paljon uusia hyviä puolia, ankaran sisäisen osto­pää­tös­kamp­pailun voitti se vasten­mie­linen ajatus, että olisin maksa­massa 1175 euroa valmiiksi vial­li­sesta tuot­teesta.

Toisin kuin luulin, sisäinen kamp­pailu ei kuiten­kaan päät­tynyt siihen, vaan enemmän tai vähemmän alita­jui­sesti kävin sitä koko sen päivän ja seuraavan yön. Kun tiis­tai­aa­muna heräsin, olin antanut Yama­halle anteeksi ja päät­tänyt ostaa pianon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *