Naantalissa

Tu­lin vii­kon­lop­pu­na pe­lan­neek­si kah­dek­san tun­tia foot­ba­gia. En­sim­mäi­nen kah­des­ta so­vi­tus­ta tree­ni­vii­kon­lo­pus­ta uu­den ne­lin­pe­li­pa­ri­ni kans­sa al­koi per­jan­tai­na huo­noil­la uu­ti­sil­la, kun mat­kal­la pe­laa­maan saim­me kuul­la, että sa­li­vuo­rom­me on pe­rut­tu. En­si­vi­tu­tuk­sen laan­nut­tua pää­tim­me pys­tyt­tää ken­tän ulos, ja Naan­ta­lin pus­si­kal­ja­tei­nit sai­vat lo­pul­ta ihan koh­tuul­li­sen shown.

Var­si­nai­nen näy­tös, har­ras­tus­mes­sut Suo­pel­lon kou­lul­la, ke­rä­si­kin sit­ten hie­man vä­hem­män ylei­söä. Tämä seik­ka sekä pe­li­pai­kan sois­tu­va maa­pe­rä ei­vät kir­voit­ta­neet ke­nes­tä­kään pa­ras­taan esil­le. On­nek­si olim­me saa­neet il­lak­si käyt­tööm­me sa­lin, jos­sa pää­sim­me en­sim­mäis­tä ker­taa kui­va­har­joit­te­le­maan tu­le­vaa SM-fi­naa­lia. Sen en­nak­ko­suo­si­kin pai­neet otti su­ve­ree­nis­ti it­sel­leen kak­sik­ko Forstén & Poh­jo­la, mut­ta hy­vin nu­ku­tun yön jäl­keen myös pa­rin Kar­hu­nen & Uusi­ta­lo yh­teis­pe­li al­koi kul­kea. Sun­nun­tain tree­nien mo­lem­mat ot­te­lut me­ni­vät kol­man­teen erään ja, vaik­ka itse ke­hun­kin, oli­vat ehkä tä­män het­ken ko­vin­ta verk­ko­foot­ba­gia Suomessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *