Luonnon välttämättömyys

Pohjois­maiden kansain, suoma­laisten, lappa­laisten ja ruot­sa­laisten maini­taan olleen suurimpia juopot­te­li­joita; sen jälkeen ilmoi­te­taan seuraavan tans­ka­laisten, puola­laisten, englan­ti­laisten ja saksa­laisten; kaik­kein rait­tiim­miksi kiite­tään rans­ka­laisia, italia­laisia, kreik­ka­laisia ja espa­nia­laisia. Suuri valis­tus­fi­lo­soofi Montesquieu väitti alko­holin käytön lisään­tyvän maan­tie­teel­listen levey­sas­teiden mukaan, minkä hän katsoi johtuvan luonnon vält­tä­mät­tö­myy­destä; mentäessä pohjoista kohti kasvaa ilma­nalan kylmyys ja kosteus, ja sen hän otaksui vaativan naut­ti­maan alko­holia sitä enemmän, mitä enemmän päivän­ta­saa­jalta loito­taan.

Viljo Hytönen: Yhteis­kun­nal­linen rait­tius­lu­ku­kirja (1922). Werner Söder­ström Osakeyh­tiön rait­tius­kir­jal­li­suus­osasto.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *