Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma

On­nit­te­lum­me!
Tek­nil­li­nen kor­kea­kou­lu on hy­väk­sy­nyt Tei­dät uu­den tut­kin­to­ra­ken­teen mu­kai­seen, yllä mai­nit­tuun tut­kin­to-oh­jel­maan opiskelijaksi…

Tätä osa­sin ou­nas­tel­la­kin. Mi­tä­hän mi­nus­ta täl­lä ker­taa tu­lee iso­na?

2 kommenttia artikkeliin ”Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma”

  1. Moi Jan­ne!

    Osuin blo­gil­le­si Da­nin Blo­gin kaut­ta. Mul­la­kin on täm­möi­nen, ker­ron sii­nä ke­säs­tä­ni Sak­sas­sa. Olen tääl­lä vie­lä kak­si viik­koa ja sit­ten len­nän­kin jo Suomeen.

    Kiva kuul­la, että sä­kin pää­sit In­fol­le! Mi­nä­kin :) jee. Näh­dään sit At­he­nen va­ras­läh­dös­sä maa­nan­tai­na tai D-har­kois­sa ma-illalla!
    Terk­ku­ja Hei­dil­le ja myös muil­le Do­mi­nan­te­lai­sil­le, jo­hon törmäät.

  2. Haus­kaa että si­nul­la­kin on blo­gi. Aloin sa­man tien ti­laa­jak­si. Har­mi että se va­ras­läh­tö ta­pah­tuu niin myö­hään... Täy­tyy liit­tyä seu­raan tree­nien jäl­keen. Ter­vei­se­si me­ni­vät perille!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *