Boston Beans

Boston Beans Lau­lu­yh­tye Än­din bän­di, kvar­tet­ti, jon­ka joku saat­taa muis­taa myös työ­ni­mel­lä Nel­jä vyö­ruusua, Täh­teen­len­to tai Res­kont­ra­punk­ti, on vii­mein saa­nut vi­ral­li­sen, lo­pul­li­sen kut­su­ma­ni­men­sä. Tuo­ma­ris­ton mie­les­tä kil­pai­lu oli täl­lä ker­taa poik­keuk­sel­li­sen ko­va­ta­soi­nen ja va­lin­ta ää­rim­mäi­sen vai­kea, jos­kin lo­pul­ta yk­si­mie­li­nen. Nimi poi­mit­tiin van­haan, hy­väk­si ha­vait­tuun ta­paan re­per­tu­aa­rim­me ly­rii­kois­ta ja oli mo­nis­ta len­nok­kais­ta eh­do­tuk­sis­ta lo­pul­ta se kaik­kein ensimmäinen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *