Kriminnaali (Alopex lagopus crimeia)

Ta­ri­nan alku on van­han ker­taus­ta, mut­ta os­tin taan­noin Sta­diu­mil­ta Ni­ken (jol­la on niin han­ka­lat si­vut, et­ten var­mas­ti lin­ki­tä) tree­ni­vyön, jon­ka hin­ta­la­pus­sa oli sel­keä mer­kin­tä: no size. Eli one size fits all niin kuin lip­pa­la­keis­sa, ajat­te­lin, ja vai­vau­tu­mat­ta so­vit­ta­maan tein kau­pat. Ko­to­na to­te­sin vyön juu­ri ja juu­ri yl­tä­vän ym­pä­ril­le­ni, mut­ta niin ki­reä­nä, että tar­ra­kiin­ni­tys ir­to­si vat­saa pul­lis­ta­mal­la. Pie­nes­sä la­pus­sa vyön si­sä­puo­lel­la lu­ki­kin: size S.

No, vir­he­hän oli mitä sel­vim­min kau­pan, jo­ten saa­toin huo­let­to­mas­ti olet­taa vaih­don isom­paan on­nis­tu­van, ja kun ys­tä­väl­li­ses­ti se­li­tin myy­jäl­le ta­pah­tu­neen, sain­kin uu­den, L-ko­koi­sen vyön en­ti­sen ti­lal­le. Mut­ta en­kö­hän, ie­suk­sen pö­si­lö, teh­nyt sa­man vir­heen uu­des­taan ja jät­tä­nyt sen­kin so­vit­ta­mat­ta kau­pas­sa. Ko­to­na to­te­sin vyön kyl­lä yl­tä­vän ym­pä­ril­le­ni, vie­lä­pä mel­kein puo­li­tois­ta ker­taa, mut­ta nyt­pä tar­ra­pa­lat ei­vät enää osu­neet koh­dak­kain ja kiin­ni­tys jäi sen ta­kia ha­ta­rak­si, vaik­ka vyön alle tun­ki hup­pa­ria kuinka.

Ei aut­ta­nut kuin nöyr­tyä ja käy­dä os­ta­mas­sa vie­lä yksi tree­ni­vyö, ko­koa M ja täl­lä ker­taa Stock­man­nil­ta, et­tei­vät Sta­diu­mil­la pää­si­si häm­mäs­te­le­mään. Olin jo eh­ti­nyt lait­taa L-ko­koi­sen myyn­tiin, kun kek­sin pal­jon pa­rem­man, vain vä­hän ri­kol­li­sen ta­van saa­da ra­ha­ni ta­kai­sin. Uusin vyö­ni oli ni­mit­täin yhä al­ku­pe­räis­pak­kauk­ses­saan eli sii­nä roik­kui pah­vi­nen läys­tä­ke, jon­ka saat­toi hel­pos­ti ir­rot­taa pah­via rik­ko­mat­ta ja kiin­nit­tää sen jäl­keen kum­paan vyö­hön ta­han­sa. Vas­ta ope­raa­tion suo­ri­tet­tua­ni huo­ma­sin pah­vin kään­tö­puo­lel­le pai­ne­tun ko­ko­mer­kin­nän, joka nyt siis oli ris­ti­rii­das­sa vyön pie­nen lap­pusen kans­sa, mut­ta pää­tin va­ra­ta sen asia­kas­pa­lau­tuk­se­ni syyk­si, jos sel­lais­ta ky­syt­täi­siin. Ei kysytty.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *