Wilfred Hildonen

Säh­kö­pos­ti­luu­kus­ta ko­lah­ti aa­mul­la kak­si vies­tiä, jois­ta toi­nen oli mai­nos eBayl­tä — me­nin­kin pal­jas­ta­maan niil­le osoit­tee­ni — ja toi­nen­kin ot­si­kon pe­rus­teel­la sel­vää ros­ka­pos­tia: Great info and one ad­di­tion, lä­het­tä­jä­nä te­kais­tun kuu­loi­nen Wil­fred Hil­do­nen. Ava­sin vies­tin ja se näyt­ti­kin pe­rin­tei­sel­tä ni­ge­ria­lai­sel­ta ker­juu­kir­jeel­tä, tai oi­keas­taan sen poh­jois­mai­sel­ta versiolta:

Hel­lo,

I am a Norwe­gian with Fin­nish roots (ac­tual­ly a Fin­nish ci­tizen now as I did live in Hel­sin­ki for 8 years be­fo­re mo­ving on to Por­tu­gal - but didn't learn too much Fin­nish, alas, as I wor­ked and li­ved with Fin­nish-Swe­des) and I am fin­ding out of my ances­tors and have traced them back to Su­van­to near Sodankylä.

Vas­ta täs­sä vai­hees­sa ha­vah­duin huo­maa­maan, et­tei kyse ol­lut­kaan ros­ka­pos­tis­ta. Wil­fred Hil­do­sen suo­ma­lai­set esi-isät oli­vat Su­van­non Hil­tusia, joi­ta hän oli sat­tu­nut löy­tä­mään myös omas­ta, GenCircle­siin kau­an sit­ten jät­tä­mäs­tä­ni tie­to­kan­nas­ta. On­nek­si olin jät­tä­nyt sin­ne myös va­li­din säh­kö­pos­tio­soit­teen, sil­lä Hil­tus-Wil­fre­dil­lä oli an­taa täy­den­nys­tä sukupuuhuni:

It is Gus­ta­va Math­lin b. 30 Oct 1788 in So­dan­ky­lä, by Sven Mat­he­lin and Mag­da­le­na Kranck. You have her as mar­ried to one Jo­han Hen­rik Eke­dahl in 1819. I have her as Gus­ta­va Se­nin­ty­tär Mat­lein and be­fo­re she mar­ried Eke­dahl, she was mar­ried to Mat­ti Da­nie­lin­poi­ka Hil­tu­nen aka Matts Da­niels­son Hil­du­nen. They mar­ried 30 March 1813 and Mat­ti died 28 Oct. 1817. They had two children, Gre­ta Mag­da­le­na Ma­tin­ty­tär Hil­tu­nen, b. 21.01.1814, and Jo­han Da­niel Ma­tin­poi­ka Hil­tu­nen, b. 18.06.1816.

Gus­ta­van en­sim­mäi­ses­tä avio­lii­tos­ta Mat­ti Hil­tusen kans­sa tie­sin­kin, mut­ta lap­set oli­vat mi­nul­le uut­ta. Har­mi vain et­tei kum­pi­kaan heis­tä ol­lut suo­ra­nai­nen esi­van­hem­pa­ni, ja noin su­ku­pol­ven mit­tai­nen kui­lu Hil­tus­ten esi­pol­vi­kaa­vios­sa­ni jäi edel­leen auki.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *