17. 9. 2019

He­rä­sin 8.30 kel­loon. Ei­li­nen ur­hei­lu sel­väs­ti vai­kut­ti unen­tar­pee­seen, joka ei va­jaal­la ka­hek­sal­la tun­nil­la ai­van tyy’yttyny. Osal­lis­tuin kah­teen puo­len tun­nin pa­la­ve­riin, laittau’uin ja lä­het­tiin V:n kans Py­häl­le. Ait­ta­ku­rus­sa oli yhel­tä­tois­ta vih­ki­mi­nen, jo­hon meiät oli ta­hot­tu to­dis­ta­jik­si. REDACTED sai REDACTEDnsa sa­las­sa mo­lem­pien su­ku­lai­sil­ta. REDACTED vih­ka­si ja minä lau­loin Tun­tu­ri­tiel­lä. Jän­nit­ti niin pal­jon et­tei men­ny ku vält­tä­väs­ti. Palk­kiok­si tar­jo­si­vat lou­naan Naa­vas­sa, mis­sä V:n bon­gas ja kans tuli jut­te­le­maan sen lap­suu­en luok­ka­ka­ve­ri REDACTED, 25-vuo­ti­aan nä­kö­nen seit­te­män lap­sen äiti. Ku­tut­tiin se Su­van­nos­sa käy­mään en­nen ku läh­te­vät ta­ka­sin Enoon per­jan­tai­na. Lä­het­tiin suu­at­ta­maan nie­meen mis­sä V:lla oli yhel­tä neu­vo­la­lää­kä­ri. Sitä oo­tel­les­sa kä­vin REDACTEDn kans va­raa­mas­sa tu­le­vil­le isil­le il­ma­sen ham­mas­lää­kä­ri­käyn­nin. Soi­tin ta­ka­sin Koil­lis-La­pin musiik­kio­pis­ton nu­me­roon, jos­ta oli soi­tet­tu. REDACTED kysy kiin­nos­tais­ko pia­non­soi­ton­opet­ta­jan si­jai­suus Sal­las­sa! Kii­tin luot­ta­muk­ses­ta ja kieltäy’yin koh­te­li­aas­ti. REDACTED mi­nua oli kuu­lem­ma ehot­ta­nu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.