7. 9. 2019

He­rät­tiin Cla­rio­nin 15. ker­rok­ses­sa ka­hek­sal­ta he­rä­tys­kel­lon soit­toon, ja lä­het­tiin ker­ros­ta ylem­mäs aa­musau­naan ja -uin­nil­le. Ker­ran­ki sai syyä ho­tel­li­aa­miai­sen il­man kii­ret­tä töi­hin tai len­nol­le tai mi­hin­kään. Puo­li ka­hel­ta­tois­ta oli saa­tu kamp­peet ka­saan ja lä­het­tiin Kaa­pe­li­teh­taal­le. Vie­tiin re­put ja nys­sä­kät en­sin Htc:lle jem­maan ja lui­ka­het­tiin ta­kao­ves­ta De­sign­mar­ket­tiin, jo­hon etuo­vel­la oli var­maan tois­ta­saan höl­möm­män ih­mi­sen jono. Tun­gok­sen ja tur­hak­keien kes­kel­lä py­syin hy­vän­tuu­li­se­na ku en ees yrit­tä­ny miet­tiä min­kään ta­va­ran et­ti­mis­tä tai os­ta­mis­ta, kat­te­lin vain kau­nii­ta ih­mi­siä. Tör­mät­tiin REDACTEDan ja REDACTEDen ja raa­tat­tiin tovi. Ihan joka kolk­kaa ei ehit­ty ko­lu­ta ku mi­nun piti läh­tiä Töö­löön tree­nei­hin puo­li ka­hek­si. REDACTED lau­lo iha­nas­ti ja nau­rat­ti ole­mal­la oma it­ten­sä ja vä­lis­sä joku muu. Osa­sin taas soit­taa­ki ihan ok. Hain V:n Oo­dis­ta en­ti­sen työ­ka­ve­rin­sa las­ten­kir­ja­julk­ka­reis­ta ja lä­het­tiin šop­pai­le­maan pa­ku­ri­pus­se­ja Si­nel­lis­tä, rin­ta­lii­ve­jä Fun­ky La­dys­ta (oli just eh­ti­ny men­nä kii­ni), ka­la­kas­ti­ket­ta ym. Vii-Voa­nis­ta ja se­ka­lai­sia ruo­ka­jut­tu­ja Hei­non tu­kus­ta. Jäl­kim­mäi­seen mat­kal­la tu­lin käy­neek­si 1. ker­ran Re­dis­sä. Ha­ka­nie­mes­sä tör­mät­tiin REDACTEDon ja hä­nen REDACTEDeen­sa. HH ei ollu van­hen­tu­nu n. 10 vuo­jes­sa yh­tään ja pu­he­ta­pa toi mie­leen REDACTEDn. Käy­tiin Kai­sa­nie­men Asian Buf­fe­tis­sa syö­mäs­sä niin ku (minä) aina Hel­sin­gis­sä ja sa­man met­rik­sen 2. aa­sia­lais­kan­tik­ses­sa kak­ku­kah­vil­la. V. oli vie­ny taas ka­mo­ja säi­ly­tyk­seen Stoc­kal­le, jos­ta haet­tiin ne ja tu­liai­set REDACTEDlle (kah­via, Goo­dion suklaa­ta ja olii­viöl­jyä). Men­tiin vie­lä Oo­diin ku­lut­ta­maan va­jaa tun­ti en­nen ju­nan lu­vat­tua läh­tö­ai­kaa. Se on kyl­lä mah­ta­va paik­ka! Ju­naa ei saa­neet liik­keel­le ja mat­kus­ta­jat pas­si­tet­tiin vie­rei­seen Rii­hi­mäel­le me­ne­vään noin puo­len tun­nin oo­tat­ta­mi­sen jäl­keen. Se jat­ko Tam­pe­reel­le, jos­sa vai­het­tiin IC:hen enää kym­me­ni­sen mi­nuut­tia myö­häs­sä.

V:n kans ei olla rii­el­ty koko reis­sul­la. Ehkä se jo vä­hi­tel­len us­koo että olen sen kans :)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.