6. 9. 2019

He­rät­tiin Tik­ku­ri­lan paik­keil­la, tul­tiin var­tin yli yhek­sän Hel­sin­kiin, vie­tiin kamp­peet Stoc­kan Herk­kuun säi­löön ja lä­het­tiin Kam­pis­ta 280:llä Es­poon Ike­aan. Ei os­tet­tu mi­tään, mut­ta kir­jo­tet­tiin ylös mitä ti­la­taan ko­tio myö­hem­min: vaa­te­kaap­pi (tark­ka ko­koon­pa­no riip­puu mi­tois­ta), kiin­teä vaah­to­muo­vi­pat­ja (ei puo­li­kiin­teä eikä jous­tin-), työ­tuo­li ja ko­ris­te­tyy­ny­jä.

Käy­tiin The Coc­kis­sa bu­fee­lou­naal­la jo­hon kuu­lu sa­man­lai­sia sa­laat­te­ja ja kas­vis­muh­ju­ja ku Sandron bruns­siin plus to­maat­ti­keit­to ja hy­vää kah­via mut­ta ei ti­ra­mi­sua niin ku V:n edel­li­sel­lä ker­ral­la sie­lä. Olin taas ker­ran rois­ki­nu sah­ra­mi­housu­jen se­pa­luk­seen jon­ku ras­va­tah­ran enkä ha­lun­nu men­nä niis­sä synt­tä­reil­le, jo­ten mars­sit­tiin Coc­kis­ta Kluu­vin Björ­kvis­tiin ja os­tet­tiin uuet. Ei uusia sah­ra­mi­housu­ja mut­ta uuet sa­man funk­tion fii­nit kau­pun­ki­housut maas­to- ja pu­vun­housu­jen vä­liin. V. kävi Lin­dexil­tä uuet suk­kik­set, mam­ma­mal­lia. Kirjau’uttiin si­sään Cla­rio­niin ja otet­tiin pik­ku vä­li­kuo­le­ma en­nen läh­töä juh­liin. V. nu­kah­ti­ki, minä šei­va­sin pit­käs­tä ai­kaa, REDACTED.

Ol­tiin toi­sek­si­vii­mi­set saa­pu­jat eikä on­nek­si enem­pää myö­häs­sä ku ol­tais muu­ten oo­ta­tet­tu mui­ta ka­te­tul­ta din­ne­ril­tä. Hoi­din mi­ni­keik­ka­ni alta pois heti 1. boo­li­la­sil­li­sen jäl­keen en­nen ku oli­sin jän­ni­tyk­ses­tä jä­nis­tä­ny koko hom­mas­ta. Muis­tin vä­lis­pii­kis­sä­ni yhtä vail­le kaik­ki ju­jut jot­ka olin sii­hen edel­li­syö­nä suun­ni­tel­lu enkä juu­ri­kaan se­koil­lu sa­nois­sa tai sä­ve­lis­sä. Kel­po Jan­ne! Tuli tosi haus­ka ja on­nel­lis­tut­ta­va ilta ys­tä­vien seu­ras­sa, enkä juo­nu it­tel­le­ni juu­ri tur­von­nei­ta ää­ni­huu­lia ja ek­stra­ren­tout­ta kum­mem­paa kra­pu­laa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.