6. 6. 2019

Har­jot­te­lin Pal­jon sa­no­mat­ta jää­tä ja La­pin ke­sää, jot­ka olin lu­pau­tu­nu soit­ta­maan ja lau­la­maan seu­raa­van päi­vän muis­to­ti­lai­suu­es­sa. Edel­li­nen var­sin­ki so­pii aika hy­vin hau­ta­jai­siin, enpä ole tul­lu en­nen aja­tel­leek­si. On­nek­si olin tor­pan­nu les­ken en­sim­mäi­set eho­tuk­set (mm. So­ke­ri­pa­lan) ku toi­nen yrit­tä­mä tuot­ti nämä.

Käy­tiin il­lal­la REDACTEDssa let­tu­kes­teil­lä. Var­si­nai­nen asia oli ha­kia em. mat­ka­har­mo­ni kuo­mu­kär­rys­sä lai­naan, mut­ta vi­siit­ti vie­räh­ti kol­mi­tun­ti­sek­si raa­ta­tes­sa lin­nuis­ta (REDACTEDlla on jo yli sata la­jia), ihas­tel­les­sa kaks­viik­kos­ta korp­pi-po­ron­va­saa ja koe­soi­tel­les­sa kar­ta­non kaik­ki muut­ki har­mo­nit. REDACTED oli ko­vas­ti jut­tu­tuu­lel­la, sa­moin REDACTED.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.