1. 6. 2019

Ajoin aa­mu­yhek­säk­si Sa­vu­kos­kel­le ala­kou­lu­lais­ten ke­vät­juh­laan säes­tä­mään Su­vi­vir­ren. Au­di­to­rio vai­kut­ti ku­tis­tu­neen pie­nois­mal­lik­si sii­tä pe­lot­ta­van­juh­la­vas­ta ma­ti­nea­sa­lis­ta, jos­sa noin 20 vuot­ta sit­ten vii­mek­si esiin­nyin. Val­ko­nen Young Chang -ka­pak­kaflyy­ge­li oli vai­het­tu mus­taan Kawai­hin. Kol­me van­hem­paa tun­nis­tin: eläin­lää­kä­rin, Man­tan kas­vat­ta­jan ja äi­tin työ­ka­ve­rin. En­nen es­ka­ri­lais­ten esi­tys­tä li­va­hin ulos ja ylä­kou­lu­lais­ten juh­la­sa­liin kir­jas­to­ra­ken­nuk­sen puo­lel­le, mis­sä alko puo­lel­ta isom­pien ke­vät­kin­ke­rit. Säes­tin Su­vi­vir­ren, Gau­dea­mus Igi­tu­rin ka­hel­le yli­op­pi­laal­le ja lo­puk­si Kym­me­nen vir­ran maan. Tip­pa ja ihas­tus lins­sis­sä kuun­te­lin kii­tos­pu­heet ja hai­ta­rin­soi­tot, ja ajat­te­lin et­ten pär­jäis opet­ta­ja­na mi­ten­kään ku lii­kut­tui­sin vain koko ajan sii­tä mi­ten iha­nia tuom­mo­set ih­mi­sen­tai­met on. Tuli mie­leen REDACTEDn taan­noi­nen tei­ni­sym­pa­tia­vuo­da­tus Face­boo­kis­sa ja sa­mais­tuin sii­hen en­tis­tä pa­rem­min. Pa­luu­mat­kal­la py­sä­hyin kir­kos­sa valk­kaa­mas­sa ja ree­naa­mas­sa seu­raa­van päi­vän mes­sun vir­ret.

Su­van­nos­sa teh­tiin REDACTEDn kans koi­ran­hä­kin vii­mi­nen­ki sei­nä val­miik­si ja nos­tet­tiin sei­nät pys­tyyn. Man­tan tar­ha on nyt si­sus­ta­mis­ta, mai­se­moin­tia ja ko­hal­leen aset­ta­mis­ta vail­le val­mis. Ai niin ja paik­kaus­maa­laa­mis­ta, yhes­tä sei­näe­le­men­tis­tä puut­tuu vie­lä pu­nas­ta ja ke­hik­ko­pui­en päis­tä. Ko­keil­tiin myös li­ka­ve­si­kai­von tyh­jen­nys­tä up­po­pum­pul­la, mut­tei saa­tu pump­pua vie­lä toi­mi­maan.

Äiti kävi tuo­mas­sa kalk­ki­lan­no­te­pus­sin, ja sii­nä pi­hal­la raa­ta­tes­sam­me kärp­pä juok­si tar­hal­ta sau­nan kuis­til­le. Luul­tiin mo­lem­mat en­sin lai­hak­si ora­vak­si.

REDACTED teki ai­van us­ko­mat­to­man hy­vää ruo­kaa, jos­sa oli mm. val­ko­si­pu­liöl­jys­sä pais­tet­tu­ja mai­to­hors­mia. Ne on niin ku mi­ni­tan­ko­par­so­ja mut­ta kuu­lem­ma vain tä­hän ai­kaan vuo­jes­ta, isom­mik­si var­tut­tu­aan kit­ke­riä. Ka­tot­tiin lop­puun 45 vuot­ta -elo­ku­va (ei hääp­pö­nen) ja lä­het­tiin Man­te­ron kans len­kil­le. Har­ju­lan van­has­ta kaa­to­pai­kas­ta kai­vet­tiin esiin muu­ta­ma la­si­pul­lo ja tuo­tiin ko­koel­miin. Kok­kos­ni­van­tien en­sim­mäi­sen suo­ran lai­as­ta kar­kas nel­jä met­toa len­toon. Tie­kar­hu oli käy­ny, ja löy­sin kään­ty­nees­tä ro­pe­li­kos­ta mar­kan ko­li­kon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.