24. 11. 2018

Pol­jin tä­nään vih­riän Nop­san nie­mes­tä Su­van­toon. Muu­ten oli so­pi­vas­ti pääl­lä mii­nus vii­teen ja vii­maan, mut­ta Kuu­vis­sa pa­len­ti var­pai­ta. Kaks uk­ko­teer­tä kar­kas Piip­po­lai­sen suo­ral­la pe­tä­jäs­tä ja kop­pe­lo Su­van­non­tiel­lä pen­kas­ta. Kä­vin kir­kos­sa har­jot­te­le­mas­sa huo­mi­sen vir­ret.

REDACTED soit­ti it­kien ja ker­to että REDACTED oli kuol­lu. Lii­kaut­ti pal­jon hy­viä muis­to­ja pyö­ri­mään ja ala­ku­loa sii­tä, että ne on enää muis­to­ja — tai siis sii­tä että me­ne­tin, huk­ka­sin itel­tä­ni tie­ten tah­toen, sen on­nen ajan, jo­hon REDACTED kuu­lu. REDACTED.

Koot­tiin tä­nään kir­ja­hyl­ly ja sain työ­huo­nee­seen vä­hän li­sää jär­jes­tys­tä. REDACTEDn pa­ris­ko tu­lee huo­me­na ky­lään, hyvä in­sen­tii­vi taas sii­vo­ta pik­kusen. Ja tehä kar­de­mum­ma­suklaa­kak­ku He­sa­rin vii­den ai­nes­osan oh­jeel­la.

One thought on “24. 11. 2018”

  1. REDACTED. (Mi­ten­kä re­dak­toin­ti kom­men­teis­sa? Jos nämä me­ne­vät mo­de­roin­nin kaut­ta, voi­net re­dak­toi­da siel­lä, ja sitä var­ten mo­de­roin­ti lie­nee hyvä kään­tää pääl­le, jos ei ole.)

    Mut­ta ei se pel­käs­tään pa­to­lo­gis­ta ole, vaan kuu­lu­nee asi­aan­kin, et­tei kol­me-ne­li­kymp­pi­se­nä enää heit­täy­dy asioi­hin pa­ri­kymp­pi­sen vim­mal­la, ja on toi­saal­ta ihan hy­vä­kin, että oma ra­jal­li­suus on sii­hen men­nes­sä jo pa­rem­min sel­vil­lä. Sa­man ikä­pol­ven kump­pa­ni­kaan tus­kin ko­vin hy­vin jak­sai­si ra­jo­jaan vie­lä ha­ke­van kans­sa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.