7. 9. 2017

Yh­tääl­tä kiu­kut­taa, että pi­tää läh­teä ta­kai­sin Ou­luun kes­ken kau­neim­man vuo­den­ajan ja ly­kä­tä kaik­kia pik­ku pro­jek­te­ja kah­dek­san pit­kän kuu­kau­den pää­hän, mut­ta toi­saal­ta odo­tan ihan mie­len­kiin­nol­la kou­lu­vuot­ta, ehkä kuo­ro­vuot­ta­kin, ja aion yrit­tää naut­tia kuin vii­meis­tä ker­taa asiois­ta jot­ka vain kau­pun­gis­sa ovat mah­dol­li­sia. Ui­mao­pe­tuk­seen ajat­te­lin ehkä men­nä ja käy­dä vii­me vuot­ta useam­min kon­ser­teis­sa. Jumprua­kin mei­naan tes­ta­ta sel­vin päin ja syö­dä sušia ja thaik­kua. REDACTED suun­nit­te­lee kou­lun vuo­kraa­mis­ta tal­vek­si, mut­ta epäi­len, että se vie­lä jä­nis­tää ison säh­kö­las­kun tai ehkä jon­kin muun­kin pe­los­sa. Sain puu­hom­mat aika hy­vin tal­vi­te­loil­le ei­len, ja tä­nään nos­tin kaik­ki pui­ku­lat maas­ta. Pol­tin lo­put jä­te­lau­dat tyn­ny­ris­sä, ja tu­leen tui­jot­ta­mi­nen teki mie­lel­le hy­vää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.