23. 8. 2017

REDACTED tun­tuu ny­ky­ään ret­te­löi­vän mel­kein joka kään­tees­sä. Ei hu­vit­tais kuun­nel­la yh­tään. Tä­nään se äyäs­ti sii­tä että me­nin pois­ta­maan Te­le­gram- ja What­sapp-ti­li­ni hä­nen mie­li­piet­tään ky­sy­mät­tä, eikä suos­tu asen­ta­maan Sig­na­lia eikä Mes­sen­ge­riä, joi­ta ite vie­lä käy­tän. Rii­anai­he joka kuu­los­taa jo nyt sil­tä, että ei ko­vin pit­kän ajan pääs­tä nau­rat­taa mo­lem­pia. Sati kym­me­nen vuo­jen pääs­tä ku kaik­ki nel­jä pal­ve­lua on luul­ta­vas­ti enää tek­nos­tal­gi­sia muis­to­ja. Vii­kon­lop­pu­na se mek­ka­loi meiän (Uusi­ta­lo­jen) ai­kees­ta os­taa Ou­lus­ta asun­to. Taas en ollu kuu­lem­ma kes­kus­tel­lu hä­nen kans­saan asias­ta, ai­na­kaan ajois­sa. Hoh­hoi­jaa. Ikä­viä omis­ta­jan el­kei­tä ka­hen it­se­näi­sen ai­kusen suh­tees­sa tuom­mo­set. — — — Tai­taa olla mo­to­kus­ki urak­ka­pal­kal­la ku näin yötä myö­ten kuu­luu ry­tyyt­tä­vän Il­li­kai­sen pals­taa har­vem­mak­si. Mei­nat­tiin äi­tin kans ka­tis­kat käyä ko­ke­mas­sa, mut­ta huo­mat­tiin Kei­no­lam­men ran­nas­sa ve­neen avai­men unoh­tu­neen. Ke­rät­tiin sit­te muu­ta­ma sie­ni ka­la­äm­pä­riin, et­tei tul­lu ai­van huk­ka­reis­sua. REDACTED kävi ky­läs­sä ja is­tu­ki hy­vän to­vin raa­taa­mas­sa. On jul­ka­se­mas­sa en­sim­mäis­tä kir­jaan­sa, fan­ta­si­aa. Enpä ole­kaan ai­koi­hin edis­tä­ny omaa­ni.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.