17. 8. 2017

Mat­kus­tan pit­käs­tä ai­kaa is­tu­ma­pai­kal­la Ke­mi­jär­vel­tä Hel­sin­kiin. Lie­nee­kö edel­li­nen ker­ta se ku REDACTEDn kans teh­tiin sama, en nyt ole var­ma kum­paan suun­taan, niin täyes­sä ju­nas­sa että tar­jo­sin sil­le mo­lem­mat penk­kim­me ja hor­ros­tin ite lat­tial­la. Tois­ta­sek­si olen saa­nu olla yk­sin täs­sä nel­jän pen­kin pai­kal­la. Ma­kuu­paik­kaa­kaan en ole ot­ta­nu ai­koi­hin; VR:n ryös­tö­hin­to­jen ta­kia olen mel­kein ko­ko­naan tur­rut­ta­nu len­to­pel­ko­ni ja len­tä­mi­sen osal­ta ekoe­tiik­ka­ni, vaik­ka Oulu–Helsinki-väli ei enää ole paha päi­vä­vau­nus­sa­kaan tai­tet­ta­vak­si, Man­do­li­nol­la alle kuus tun­tia. Ker­ran olen tul­lu ma­kuu­pai­kal­la Ou­luun­ki, mut­ta sii­nä nyt ei ollu ko­vin pal­jon jär­kiä. REDACTED. — — Luin lop­puun Frank McCour­tin Seit­se­män­nen por­taan en­ke­lin. Ajat­te­lin li­sä­tä sen sa­man tien Ano­bii­hin, mut­ta tuli mie­leen, et­tei edel­lis­tä­kään sin­ne li­sää­mää­ni kir­jaa ole il­maan­tu­nut hyl­lyl­le. Mah­toi­vat­ko­han rik­koa li­säys­pro­ses­sin ul­koa­su­päi­vi­tyk­sen yh­tey­des­sä? Tätä seu­ra­si idea koo­ta pait­si lue­tut kir­jat, tä­hän asti ja jat­kos­sa, myös kaik­ki tvii­tit, face­books­ta­tuk­set, googleplus­sauk­set, ei-skan­na­tut Flickr-ku­vat ja, ihi­hii, pa­pe­ril­le ky­näil­lyt päi­vä­kir­ja­mer­kin­nät niin pit­käl­tä ajal­ta ku nii­tä löy­tyy yh­teen, avoi­meen blo­giin, joka olis ja py­syis kau­em­min ja omem­pa­na ku mi­kään kau­pal­li­nen alus­ta. Avo­kal­lon si­säl­lön­ki vois sii­hen im­por­toia, mut­ta sii­hen ja päi­vä­kir­ja­mer­kin­töi­hin pi­täis kyl­lä so­vel­taa Eye­son­ly-sen­suu­ria muit­ten ano­ny­mi­soi­mi­sek­si. Ja vaik­ken sitä omal­la ni­mel­lä­ni pi­täis tai mis­sään mai­nos­tais, pa­rem­pi olis var­maan läh­tiä sii­tä ole­tuk­ses­ta, että esim. REDACTED ja REDACTED pää­tyy sitä lu­ke­maan. Ja sääs­tää nii­tä pii­lot­ta­mal­la tie­tyt ju­tut vaik­ka vain Ja­nin ja it­te­ni nä­kö­sil­le. Sen jäl­keen­hän sitä vois­ki ny­käs­tä so­me­töp­se­lin sei­näs­tä ja kes­kit­tyä sii­hen mitä te­kee.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.