23. 9. 2015

Muis­tan ke­vääl­lä pu­hel­lee­ni REDACTEDlle usein­kin, et­ten aio ko­vin äk­kiä yrit­tää uu­teen suh­tee­seen vaan mie­luum­min has­su­tel­la jon­kin ai­kaa nii­tä näi­tä. Yh­den yön jut­tu­ja en­nen ko­ke­mat­to­mal­le ja sii­hen näh­den, mi­ten vä­hän suun­ni­tel­mia ai­kee­ni to­teut­ta­mi­sek­si tein, ku­lu­nut kesä oli has­sut­te­lu­mie­les­sä mel­koi­nen me­nes­tys. Pus­sai­lin kuut­ta uut­ta tyt­töä ja ta­pai­lin kah­ta. Ihas­tuin ja ihas­tu­tin, mut­ta en suu­tut­ta­nut enkä sur­rut lii­kaa. Ras­kain­ta oli lo­pet­taa REDACTEDn kans­sa hen­gai­lu vas­toin sen toi­vei­ta, mut­ta hy­vää jäim­me mo­lem­mat toi­sil­lem­me tah­to­maan.

Sekä tä­män päi­vän että ei­li­sen mu­ka­vim­mat het­ket vie­tin REDACTEDnka­dul­la. REDACTEDn vä­li­tyk­sel­lä sain sun­nun­tai­na so­vit­ta­ma­ni, REDACTEDn tä­nään vii­meis­te­le­mät housut hal­tuu­ni, ja tu­li­pa niis­tä mie­lui­set. Nu­kuin ei­len tun­nin ja tä­nään yli kah­den tun­nin päi­vä­unet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.