Fysiikka

REDACTED on kau­nis. En ole suu­las­ta su­kua, mut­ta tar­peek­si kau­nii­den nais­ten seu­ras­sa muu­tun usein omi­tui­sek­si hö­pöt­tä­jäk­si, niin kuin kävi vä­lit­tö­mäs­ti REDACTEDlle esit­täy­dyt­tä­ni tiis­tai­na lo­ka­kuus­sa 2007. Trig­ge­rei­nä suo­men­ruot­sa­lai­nen vaa­lei­den hius­ten ja tum­mien kul­ma­kar­vo­jen yh­dis­tel­mä, kak­si Mynt­ho­nin-si­nis­tä sil­mää ja ylä­luok­kai­set kas­von­piir­teet pää­sin heti vi­ree­seen, jos­sa tuul­ta tai­vas­ta ru­noi­le­mal­la tyk­kään tes­ta­ta kuu­li­jan suh­tau­tu­mis­ta ja tai­pu­mus­ta ar­kia­jat­te­lus­ta ir­rot­tau­tu­mi­seen yleen­sä ja se­mant­ti­seen has­sut­te­luun eri­tyi­ses­ti. Nel­jän opis­ke­li­ja­se­ka­kuo­ro­vuo­den jäl­jil­tä kri­tee­ri­ni ”tar­peek­si kau­niil­le” ei­vät enää ol­leet ma­ta­lal­la, mut­ta REDACTED sekä ylit­ti ri­man että lä­päi­si tes­tin heit­täen.

REDACTEDllä on myös kau­nis var­ta­lo. Ei luo­la­mies­tä mi­nus­sa ha­lut­ta­val­la ta­val­la kau­nis — mel­kein kaik­ki ai­em­mat ihas­tuk­se­ni ja seu­rus­te­lu­kump­pa­ni­ni ovat ol­leet ly­hyeh­kö­jä ja re­he­väh­kö­jä — vaan sa­mal­la mal­li­mai­sel­la, sil­mää miel­lyt­tä­väl­lä ta­val­la kuin mui­nai­sen Nu­bian kau­no­tar­ten. REDACTED.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.