Propaganda

Edel­lis­tä lu­kies­sa­ni huo­maan sa­na­va­lin­noil­la häi­vyt­tä­nee­ni omaa roo­lia­ni ta­pah­tu­mien alul­le­pa­ni­ja­na. Te­ki­vät­kö so­pi­mus, asu­mi­nen ja sei­nät asioi­ta mo­lem­mil­le, kah­del­le ja kum­mal­le­kin, vai tein­kö minä so­pi­muk­sen, pää­tök­sen läh­teä ja rat­kai­sun, joka itse asias­sa oli alus­ta lop­puun vas­toin REDACTEDn tah­toa? It­se­pin­tai­ses­ti pro­pa­goi­ma­ni aja­tus, että jär­jes­te­ly on yh­tei­sek­si par­haak­si, tu­lee tie­tys­ti vai­kut­ta­maan ka­ta­lal­ta juo­nel­ta ja kil­ven kiil­lo­tuk­sel­ta sii­nä ta­pauk­ses­sa, että asu­muse­roa seu­raa avio­ero. Tun­nus­tan sil­tä va­ral­ta jo nyt tar­koit­ta­nee­ni tä­män myös omak­si par­haak­se­ni, oli­pa jä­sen­te­lyn lop­pu­tu­le­ma mikä ta­han­sa, ja toi­sin kuin REDACTED us­kal­ta­va­ni pi­tää mah­dol­li­se­na si­tä­kin, että avio­ero oli­si yh­tei­sek­si par­haak­si.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.