Muutto

Elo­kuus­sa tu­lee ku­lu­neek­si kym­me­nen vuot­ta sii­tä, kun muu­tin en­sim­mäi­sen ker­ran Ota­nie­meen. Tä­män vii­kon kes­ki­vii­kos­ta Jä­me­rän­tai­val on ko­ti­ka­tu­ni jo nel­jät­tä ker­taa, jos täl­lai­set ly­hy­tai­kai­set ali­vuo­kra­suh­teet­kin las­ke­taan. So­pi­mus on elo­kuun lop­puun, huo­ne ka­lus­tet­tu ja vuo­kra 360 €/​kk.

JMT 10 C 46 (2003–2004)
JMT 6 B 212 (ke­vät 2007)
JMT 11 D 97 (kesä 2007)
JMT 3 C 381 (kesä 2013)

REDACTED jäi asu­maan Ee­ri­kin­ka­dun-yk­si­öön, jon­ka yh­des­sä vuo­kra­sim­me kuun vaih­tees­sa, mut­ta jos­sa yh­des­sä asu­mi­nen kävi lii­an tu­ka­lak­si mo­lem­mil­le. Ne­liöt kyl­lä riit­ti­vät kah­del­le, mut­ta sei­nät oli­vat pääl­le­kaa­tu­vaa sort­tia. Asu­muse­ro-sa­naa pi­täi­si REDACTEDn mie­les­tä kart­taa, kos­ka se ”si­säl­tää sa­nan ’ero’ ja kuu­los­taa muu­ten­kin lo­pun alul­ta”, jo­ten kut­sut­ta­koon tätä sit­ten vaik­ka ret­rii­tik­si, joka toi­vot­ta­vas­ti tar­jo­aa kum­mal­le­kin rau­han jä­sen­tää aja­tuk­si­aan uu­del­leen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.