28. 1. 2008

REDACTED lä­hen­te­li taas tree­neis­sä mui­na nai­si­na, si­pai­si ter­veh­dyk­sek­si kyl­keen ja jut­te­li tun­gok­ses­sa kah­den­kes­ki­siä hil­jai­sel­la ää­nel­lä. Mu­ka­val­ta­han sel­lai­nen tun­tuu — ja tun­tui­si vie­lä enem­män jos vas­taa­mi­nen sa­mal­la mi­tal­la ja pa­nem pa­rem­mak­si pa­ne­mi­nen oli­si sal­lit­tu. Mi­nus­ta tun­tui­si luul­ta­vas­ti pa­hem­mal­ta olla se jon­ka kans­sa pe­te­tään kuin se joka pet­tää. Sa­non luul­ta­vas­ti, kos­ka mo­lem­mis­ta olen ko­ke­nut vain lä­hel­tä piti -ti­lan­tei­ta. Ha­luai­sin­pa jos­kus löy­tää sel­lai­sen REDACTEDn tai REDACTEDn, joka ei ole äiti ja nai­mi­sis­sa, ja kat­soa mi­ten käy. Siis fik­sun, kau­niin ja it­se­var­man nai­sen, joka joko silk­kaa va­ro­mat­to­muut­taan tai luul­len kym­me­nen vuo­den ikäe­ron an­ta­van im­mu­ni­tee­tin ei pys­ty­tä suo­ja­muu­re­ja huo­mio­no­soi­tuk­sil­le, niin kuin kaik­ki ikäi­se­ni tun­tu­vat teh­neen. REDACTED to­sin näyt­tää va­ro­vas­ti raot­ta­van mi­nul­le ovea, mut­ta aion pi­tää jal­ka­ni koh­te­li­aas­ti pois­sa. Sen sac­her­ka­kun maus­sa oli häi­väh­dys REDACTEDn ma­ka­ro­ni­laa­tik­koa… Näin yöl­lä unta, jos­sa olin REDACTEDn ja REDACTEDn ho­tel­li­huo­nees­sa. REDACTEDä ei nä­ky­nyt ja REDACTED tar­jou­tui mi­nul­le. (Oli aa­mu­yö ja te­le­vi­sios­ta tuli suo­ra lä­he­tys tal­vio­lym­pia­lai­sis­ta — toi­sel­ta puo­lel­ta maa­pal­loa, päät­te­lin.) Juu­ri kun olin pää­se­mäs­sä asi­aan REDACTED soit­ti ja tun­nus­ti REDACTEDlle, että kuple­tis­sa oli nel­jäs­kin pyö­rä, REDACTED. Et­tei vain oli­si ol­lut kuo­ro­mat­kas­ta kyse :)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.