26. 1. 2008

Tyy­ty­mät­tö­myys ai­kaan­saa­mat­to­muu­teen sai lo­pul­ta saa­maan ai­kaan pal­jon. Päi­vän pa­kol­li­sen an­nok­sen su­ku­tut­ki­mus­ta (joka tun­tuu enem­män oi­kei­den töi­den vält­te­lyl­tä ja li­sää­vän saa­mat­to­muu­den tun­net­ta kuin vä­hen­tä­vän sitä) li­säk­si skan­na­sin muu­ta­man kir­jeen (me­neil­lään on isän van­hem­pien so­dan ajan kir­jeen­vaih­don di­gi­toin­ti — har­mi että vain Su­van­toon lä­he­tet­ty­jä kir­jei­tä on tal­les­sa), hain Fer­maa­til­ta kan­sion ja muo­vi­tas­ku­ja ja ja­oin vi­ral­li­set pa­pe­rit kah­teen map­piin, imu­roin (en ta­jua mis­tä la­ka­nal­le ker­tyy jat­ku­vas­ti jo­ta­kin val­kois­ta mu­rua), kä­vin pe­laa­mas­sa (taso ei pää­tä hui­man­nut, mut­ta tu­li­pa­han tree­nat­tua syöt­töä) ja lop­puil­las­ta in­tou­duin vie­lä laa­ti­maan pe­rä­ti kak­si ris­tik­koa. Tai ei se in­tou­tu­mis­ta ol­lut vaan ins­pi­raa­tion pa­kot­ta­mis­ta pa­ka­ra­li­hak­sil­la, mut­ta lop­pu­tu­los oli kel­po niin­kin.

Olen kek­si­nyt että par­sa­kaa­lis­ta saa hy­vän suu­ruk­sen her­ne­kei­tol­le. Kah­den kuk­ku­ra­lau­ta­sel­li­sen hin­nak­si tu­lee noin puo­li­tois­ta eu­roa, ja il­man her­ruus on taat­tu. Toi­nen aika tuo­re lisä li­sä­ai­neet­to­maan os­tos­ko­rii­ni on Eu­ros­hop­pe­rin tuo­re­pas­ta nau­ha­ma­ka­ro­nin muo­dos­sa. Fee­lik­sen ket­su­pin seas­sa se täyt­tää ma­han mu­ka­vas­ti, eikä keit­tä­mi­seen mene kuin pari mi­nuut­tia. It­se­ku­ri­ni höl­tyi vii­mein ja mu­tus­tin REDACTEDn an­ta­man suklaan — kai­ken ker­ral­la, tot­ta kai — naa­ma­riin. Pu­na­vii­nin voi­sin­kin an­taa REDACTEDlle jo en­nen mat­kaa, niin ei tar­vi sitä ees­taas kul­je­tel­la.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.