Juna Bariin

Ja nyt läh­det­tiin Brin­di­sis­tä! Val­mis­tau­tu­mat­to­muut­ta­ni huk­ka­sin nel­jä eu­roa, mut­ta ri­peil­lä pää­tök­sil­lä sää­tin ehkä 30. Tie­to, jon­ka ta­kia alun pe­rin tu­lin Brin­di­siin, on prän­tät­ty VR:n in­ter­rai­lop­paa­seen ja ker­too, että HML-ni­mi­nen laut­tayh­tiö an­taa 50 % alen­nus­ta rei­laa­jil­le. No, jä­tin taas enim­mät ta­va­rat säi­löön ase­mal­le (3 €), kos­ka luu­lin viet­tä­vä­ni päi­vän Brin­di­sis­sä. Kä­ve­lin sit­ten oi­ko­pää­tä HML:n toi­mis­tol­le, jon­ka osoit­teen olin ot­ta­nut ylös. (Ase­ma­kaa­va löy­tyi en­sim­mäi­ses­tä ka­dun­kul­mas­ta.) Tyly mies lu­pa­si 10 % alen­nus­ta, ve­roi­neen 41,50 € kan­si­pai­kas­ta, ja sa­noi että ”it’s a dif­fe­rent com­pa­ny“ joka an­taa in­ter­rail­li­pus­ta alen­nus­ta. Sa­noin että “I‘ll come back la­ter” ja läh­din lamp­si­maan ta­kai­sin, ase­man lä­hel­lä bon­gaa­maa­ni net­ti­pis­tee­seen. Euro ja 15 mi­nuut­tia myö­hem­min olin jo pal­jon vii­saam­pi ja tie­sin sen­kin, mikä oli koko ajan myös VR:n op­paas­sa: Su­per­fast Fer­ries Ba­ris­ta Pat­ra­siin kuu­luu Italia–Kreikka-vyöhykkeeseen ja on siis mah­dol­li­sia sa­ta­ma­mak­su­ja lu­kuun ot­ta­mat­ta il­mai­nen. Päi­vän myö­hem­pi läh­tö on kel­lo 20.00, ja Pat­ra­sis­sa laut­ta on huo­men­na 12.30, jo­ten eh­ti­nen alun pe­rin suun­nit­te­le­maa­ni ju­naan. Tuut­ta­sin vie­lä ka­kat net­ti­pis­teen ves­saan, hain ta­va­ra­ni säi­lös­tä ja hyp­pä­sin pai­kal­lis­ju­naan Ba­riin. Vä­hem­män ahne oli­si sääs­tä­nyt kol­me crois­san­tia il­ta­pa­lak­si, nyt meni mät­tä­mi­sek­si. Pil­ves­sä, hä­din tus­kin tar­ke­ni T-pai­das­sa ja pit­kin lah­kein ul­ko­na.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.