Warszawa centralna

Note to self: ensi ker­ral­la Var­so­van rau­ta­tie­a­se­mal­la va­raa enem­män kuin 15 mi­nuut­tia jo­not­ta­mi­seen kan­sain­vä­lis­ten lip­pu­jen kas­sal­le. Tar­koi­tuk­se­ni oli läh­teä Kra­ko­vaan 10.05, mut­ta kel­lo oli sen ver­ran kun vas­ta pää­sin os­ta­maan paik­ka­lip­pua­ni. Eh­din päi­vä­nä en­nen läh­töä­ni lu­kea jol­tain pals­tal­ta, että In­ter­rail-pas­si Itä-Eu­roop­paan ei vält­tä­mät­tä ole jär­ke­vä os­tos, jos ei reis­saa ihan si­ka­na kau­pun­gis­ta toi­seen, kos­ka ta­val­li­sen ju­na­li­pun hin­ta tääl­lä on suht al­hai­nen, ja kos­ka is­tu­ma­pai­kois­ta jou­tuu kui­ten­kin mak­sa­maan. Mak­soin juu­ri omas­ta­ni 18 zło­tya eli seit­se­mi­sen €, mikä tun­tuu aika pal­jol­ta. Aloin myös aja­tel­la, että tämä on kai­ken kaik­ki­aan vä­hän lii­an ta­so­kas­ta mat­kai­lua ma­kuu­ni, men­nä nä­tis­ti ju­nal­la hos­tel­lis­ta toi­seen, syö­dä ja nuk­kua her­roik­si. Mitä hel­vet­tiä sitä pi­täi­si teh­dä, että tun­ti­si elä­vän­sä? Vau­va?

Ehkä mi­nun pi­täi­si käyt­tää enem­män yö­ju­nia. Sääs­täi­sin ra­haa ja vält­tyi­sin ih­mis­kon­tak­teil­ta. Toi­nen hyvä kei­no sääs­tää ra­haa oli­si olla an­tau­tu­mat­ta šak­ki­mat­siin van­ho­ja var­so­va­lai­sia suur­mes­ta­rei­ta vas­taan 10 zło­tys­ta! Hö­höö, tas­ku­ko­koi­nen nun­na.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.