Pizza Hut

Ahhh. Ti­la­sin juu­ri zbój­nic­ka-pan­nu­pit­san vuo­hen­juus­tol­la sekä Źywiec-oluen. Olut tuli jo. Tätä se nyt on tämä bud­jet­ti­mat­kai­lu. Bud­jet­ti pauk­kuu -mat­kai­lua. Läh­din vie­lä il­ta­kä­ve­lyl­le, kun ei hu­vit­ta­nut suun­ni­tel­la mat­kaa Kra­ko­vas­ta eteen­päin. Ehkä en me­ne­kään Košiceen vaan Bra­tis­la­vaan, siel­lä on ai­na­kin yksi suo­si­tel­tu hos­tel­li. Edel­lä mai­nit­se­ma­ni, mo­lem­mis­sa käy­nyt aus­si suo­sit­te­li myös läm­pi­mäs­ti Bra­tis­la­vaa. Löy­sin muu­ten tu­los­ta­ma­ni sa­la­sa­na­lis­tan rin­kas­ta sekä in­bok­sis­ta­ni vas­tauk­sen Iza­be­lal­ta. Oli vas­tan­nut jo 10. 5., mut­ta no­he­vat va­paa­eh­toi­set oli­vat ”tar­kis­ta­neet” vies­tiä 5 päi­vää vi­rus­ten va­ral­ta. Tai­dan­pa ve­tää pro­fii­li­ni pois koko pul­jus­ta vii­meis­tään, kun mat­ka on ohi.

Is­tuin pit­kään suih­ku­läh­teen vie­rel­lä en­nen tu­loa­ni tän­ne ja mie­tin REDACTEDä. Hil­jai­nen toi­vee­ni on, että tä­män mat­kan ai­ka­na sai­sin kyp­sy­tel­tyä jon­kin­lai­sen pää­tök­sen sii­tä, mitä ha­luan REDACTEDstä ja elä­mäl­tä.

Ei ole cae­sar­sa­laa­tin ve­rois­ta tämä zbój­nic­ka.

Yksi vaih­toeh­to oli­si toe­ta. Os­taa vii­mei­sil­lä ra­hoil­la Krei­kas­ta vih­ki­sor­mus, len­tää ve­lak­si Suo­meen ja aloit­taa uusi elä­mä. Sii­nä elä­mäs­sä oli­si kyl­lä puo­len­sa. Tie­dän että moni ot­tai­si kir­kuen paik­ka­ni. Syön­kö­hän loh­du­tuk­sek­si, jos otan vie­lä spa­get­tia? Lo­pet­tai­sin kai­ken mi­hin olen vä­sy­nyt ja löy­täi­sin uu­des­taan kai­ken mis­tä pi­dän. Ei se ole niin yk­sin­ker­tais­ta /​ mo­ni­mut­kais­ta. Mel­kein sain cae­sar­sa­laa­tin, mut­ta jo­kin raa­ka-aine puut­tui, niin ti­la­sin­kin spa­get­ti bo­log­ne­sen. Luu­li­sin sil­ti py­sy­vä­ni… jaa, en­päs py­sy­kään ihan 20 eu­ron päi­vä­bud­je­tis­sa, mut­ta mel­kein. Jos Kra­ko­vas­sa on Pizza Hut, ko­kei­len sa­laat­ti­buf­fet­tia. Toi­nen vaih­toeh­to on olla pa­laa­mat­ta Suo­meen ja laa­tia jos­tain ra­haa. Kun­pa REDACTED ja Do­mi­nan­te ei­vät oli­si toi­sen­sa pois­sul­ke­via vaih­toeh­to­ja, mut­ta kun ovat. Kun­pa Do­mi­nan­tes­sa ta­pah­tui­si jo­tain mul­lis­ta­vaa. Kun­pa joku pe­rus­tai­si Suo­men se­pak ta­kraw -lii­ton. Vas­ta­sin suo­mek­si tar­joi­li­jat­ta­rel­le, joka ky­syi puo­lak­si, enkä edes vit­tuil­les­sa­ni vaan va­hin­gos­sa ”joo”. Kuu­maa. Kun­pa REDACTED tu­li­si ti­lal­le­ni Full Houseen. Kyl­lä se on puo­laa eikä englan­tia, per­ku­le, vaik­ka kuin­ka mo­lo­tan ta­ka­sin että ”czech, plea­se”. Ngh!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.