Päivä 4, Vilna

Yö­bus­si Rii­as­ta läh­ti 45 mi­nuut­tia myö­häs­sä. Ei siis 2.50 vaan 3.35 aa­mul­la. Yöt ne on ou­dos­sa pai­kas­sa jän­niä. Englan­tia pu­hu­ma­ton bus­si­kus­ki ei en­sin mei­nan­nut ot­taa mi­nua kyy­tiin, il­mei­ses­ti kos­ka ei löy­tä­nyt lip­pu­ni nu­me­roa lis­tois­taan. Osoi­tin ni­meä­ni pas­sis­sa ja lis­tas­sa ja lo­pul­ta sain kii­ve­tä kak­kos­ker­rok­seen pai­kal­le­ni. Sain nu­kut­tua 2–3 tun­tia, vaik­ken niin ko­vin laa­du­kas­ta, unta is­tual­ta­ni, ja vä­hää vail­le 3 aa­mul­la olin Vil­nas­sa. Olin lait­ta­nut yöl­lä vies­tin REDACTEDlle, et­tei tur­haan odot­te­le mi­nua vaan tu­lee vas­taan vas­ta luen­ton­sa jäl­keen. So­vim­me ta­paa­vam­me ”ka­te­draa­lil­la” 10.10, mut­ta kun tu­ris­ti-in­fon au­et­tua sain kar­tan kä­tee­ni, löy­sin sil­tä aika mon­ta ris­tiä. Kier­te­lin pari kort­te­lia ja jäin ase­maa lä­him­män, St. Te­re­sen ba­si­li­kan, ja van­han­kau­pun­gin por­tin luo not­ku­maan. No, ”ka­te­draa­li” oli­si ol­lut jos­sain ihan muu­al­la ja REDACTED haki mi­nut siel­tä mis­sä olin. En­sim­mäi­sek­si os­tim­me muu­ta­man bus­si­li­pun ja me­nim­me hä­nen ko­tiin­sa, mis­sä kä­vin suih­kus­sa ja sain aa­miai­sek­si nak­ke­ja ja lei­pää (jos­sa oli pie­niä ho­me­pilk­ku­ja, mis­tä en toki keh­dan­nut huo­maut­taa). Myös REDACTEDn van­hem­mat tu­li­vat ja esit­täy­dyin, mut­ta kum­pi­kaan ei pu­hu­nut englan­tia, äiti sak­saa, jol­la pari lauset­ta osa­sin sa­noa. Lai­toin ci­ty­vaat­teet ja läh­dim­me REDACTEDn kans­sa kier­te­le­mään van­han­kau­pun­gin kirk­ko­ja ja ba­si­li­ko­ja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.