Päivä 2, Riika

Unoh­din nä­kö­jään mai­ni­ta ei­li­sel­tä ai­na­kin käyn­nin In­ter­net­kahv pai­kas­sa, jos­sa kym­men­kun­ta jolp­pia pe­la­si Coun­ter-Stri­kea ja Ju­ha­ni Ka­ri­lan nä­köi­nen niis­tä myi sur­fausai­kaa 15 kruu­nul­la tun­ti. Mis­tä tu­li­kin mie­lee­ni las­kea, pal­jon­ko ei­len meni ra­haa yh­teen­sä (ei juu­ri mis­sään jär­jes­tyk­ses­sä): 2 bis­seä ja si­pu­li­ren­kaat Mol­ly Malone’sissa 105 kr, ruu­at St. Patrick’sista 90 kr, lip­pu Ole­vis­teen 15 kr, Kis­met 8,60 kr, Do­mi­no-pa­ket­ti 17,80 kr, pos­ti­kort­ti ja -merk­ki 15 kr. Siis noin 250 kr eli noin 17 eu­roa. Mat­ka­lip­pui­hin tie­tys­ti meni huo­mat­ta­vas­ti enem­män, mut­ta ne ol­koot omas­sa bud­je­tis­saan.

Elä­män ka­ru­ja kä­py­jä oli nous­ta tänä aa­mu­na puo­li kuu­del­ta pois bus­sis­ta tun­te­mat­to­man kau­pun­gin ei-ihan-kes­kus­tas­sa il­man kart­taa kyl­män pur­res­sa lui­hin ja yti­miin. Lai­toin hup­pa­rin alle (ja kah­den T-pai­dan pääl­le) pel­la­va­pai­dan ja hauk­ka­sin pari Do­mi­noa nas­suun en­nen kuin suun­nis­tin koh­ti kor­kein­ta ra­ken­nus­ta, jon­ka näin. En­sim­mäi­nen vas­taan­tul­lut na­tii­vi yrit­ti ys­tä­väl­li­ses­ti myy­dä pol­ku­pyö­rää al­taan, mut­ta kiel­täy­dyin. Löy­sin­kin kes­kus­tan ja rau­ta­tie­a­se­man, jon­ka tu­ris­ti-in­fo­pis­teen avau­tu­mis­ta nyt odo­tan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.